برای مدیران - رهنمودهای مقام معظم رهبری به مدیران by Sayyid Ali Khamenei

download center

برای مدیران - رهنمودهای مقام معظم رهبری به مدیران

Sayyid Ali Khamenei - برای مدیران - رهنمودهای مقام معظم رهبری به مدیران
Enter the sum